Cha cha

1.Základní pohyb - Basic Movement
- zavrený - Close
- na míste - In Place
- stranou – Side Basic
- otevrený - Open Basic
2.Casový krok – Time Step
3.Otácky na míste – Spot Turns
4.Podtácky pod rukou – Under Arm Turns
5.New York – New York
6.Ruka k ruce – Hand to Hand
7.Tri caci – Three Cha Cha Chas
8.Krížený základní – Cross Basic
9.Vejír – Fan
10.Alemana – Alemana
11. Hokejka – Hockey Stick
12.Káca vpravo – Natural Top
13.Otevrení ven vpravo – Opening Out to Right
14. Švihy kyclí- Hip Twists
- zavrený - Close
- otevrený - Open
- pokrocilý - Advanced
- spirálový - Spiral
15.Kubánská prerušení – Cuban Breaks
16. Rameno k rameni – Shoulder to Shoulder
17. Turecký rucník – Turkish Towel
18. Metody zmeny chodidla – Methods of Changing Feet
19.Káca vlevo – Reverse Top
20. Spirála – Spiral
21. Laso – Rope Spinning
22. Milácek – Sweetheart
23.Následuj me – FollowMy Leader
24.Kader – Curl
25.Aida – Aida
26.Otevrení ven z kaci vlevo – Opening Out from Reverse Top
27. Guapacha timing