Paso doble

1.Na míste – Sur Place
2.Základní pohyb – Basic Movement
3.Výzva – Apel
4.Premeny vpravo a vlevo - Chasses to Right and Left
5.Zdvihy vpravo a vlevo Elevations to Right and Left
6.Z místa – Déplacement
7.Útok – Attack
8.Oddálení - Separation
- základní - Basic
- se spádným zakoncením - with Fallaway ending
- do spádného zášvihu – to FallawayWhisk
- se šátkovou chuzi dámy do spádného zášvihu - with Lady´s Caping Walks to FallawayWhisk
9.Synkopované oddálení – Syncopated Separations
10.Osmicka – Huit
11. Šestnáctka – Sixteen
12. Promenády – Promenades
- promenáda - Promenade
- promenádou do obrácené promenády - Promenade to Counter Promenade
13. Promenádní uzavrení – Promenade Close
14.Velký kruh .- Grand Circle
15. Twisty – Twists
16.Výdrže – La Passe
17. Šipky – Banderillas
18. Spádný zášvih – Ecart (FallawayWhisk)
19. Spádná otácka vlevo – Fallaway Reverse
20.Otevrený telemark – Open Telemark
21. Šátková premena – Chasse Cape
22. Postupové spiny z promenády a obrácené promenáda – Travelling Spins from PP and OPP
23. Metody zmeny chodidla - Metods of Changing Feet
- výdrž na jednu dobu - One Beat Hesitation
- synkopovaným na míste - Syncopated Sur Place
- synkopovaná premena - Syncopated Chasse
- variace na levou nohu - Left Foot Variation
- bodnutí pikou se zmenou z Pn na Ln a z Ln na Pn - Coup de Pique Changing from LF to RF and RF to LF
- párové bodnutí pikou - Coup de Pique Couplet
- synkopované bodnutí pikou - Syncopated Coup de Pique.
24. Promenádní spojka – Promenade Link
25. Bodnutí pikou – Coup de Pique
26. Twistová otácka – Twist Turn
27. Španelská linie - Spanish Line
28. Flamengové poklepy (v promenádním postavení a z postavení obrácené promenády) -Flamenco Taps (in PP or CPP)
29. Sloup – Farol
30. Fregolina – Fregolina
31.Alternativní vchody do Promenádního postavení (Metody 1,2,3) - Alternative Entries to PP (Metods 1,2,3)