Quickstep

1.Ctvrtotácka do prava a cvrtotácka do leva vcetne patové pivoty - Quarter Turn to Right and Quarter Turn to Left
including Heel Pivot
2.Otácka vpravo - Natural Turn
3.Otácka vpravo s výdrží - Natural Turn with Hesitation
4.Pivotová otácka vpravo - Natural Pivot Turn
5.Spinová otácka vpravo - Natural Spin Turn
6.Postupová premena - Progressive Chasse
7.Premenná otácka vlevo (polková) - Chasse Reverse Turn
8.Krížení vpred - Forward Lock
9.Krížení vzad - Backward Lock
10. Zavrený impetus - Closed Impetus
11. Pivota vlevo- Reverse Pivot
12. Postupová premena vpravo - Progressive Chasse to Right
13. Tiple premeny do prava- Tiple Chasses to Right
14. Behové zakoncení(muže být zakonceno i v PP) - Running Finish (my be ended in PP)
15.Otáckou vpravo do krížení vzad - Natural Turn and Backward Lock
16.Dvojspina vlevo - Double Reverse Spin
17. Klikatina, krížení vzad a behové zakoncení - Zig-Zag, Back Lock and Running Finish
18. Premena napríc- Cross Chasse
19.Zmena smeru - Change of Direction
20. Rychlá otevrená vlevo - Quick Open Reverse
21. Rybí ocas- Fishtail
22. Bežená otácka vpravo- Running Natural Turn
23.Otevrená otácka vpravo z PP- Open Natural Turn from PP
24. 4 rychlé bežené - Four Quick Run
25.V6 - V6
26. Zavrený telemark- Closed Telemark
27. Tiple premena do leva - Tiple Chassé to Left
28.Výkrut napríc- Cross Swivel
29. 6 rychlých bežených - Six Quick Run
30. Rumbové krížení - Rumba Cross
31. Tipsy do prava nebo do leva- Tipsy to Right or Left
32.Vznosná korta - Hover Corté
33. Behová premena napríc - Running Cross Chasse
34. Prevedení - Wing
35.Otevrený impetus - Open Impetus
36. Bežená spinová otácka vpravo- Nat. Running Spin Turn