Rumba

1.Základní pohyb – Basic Movement
2.Alternativní základní pohyb – Alternative Basic Movement
3.Vejír – Fan
4.Alemana – Alemana
5.Postupová chuze vpred a vzad – Progressive Walks Forward and Backward
6.Káca vpravo – Natural Top
7.Otevrení ven vpravo – Natural Opening Out Movement
8.New York – New York
9.Kroky stranou – Side Steps
10.Kukaraci – Cucarachas
11. Hokejka – Hockey Stick
12. Ruka k ruce – Hand to Hand
13.Otácky na míste – Spot Turns
14. Podtácky pod rukou – Under Arms Turns
15. Zavrený švih kycle – Closed Hip Twist
16.Káca vlevo – Reverse Top
17.Otevrení ven z káci vlevo – Opening Out from Reverse Top
18.Aida – Aida
19. Spirála – Spiral
20.Otevrený švih kycle – Open Hip Twist
21. Pokrocilý švih kycle – Advanced Hip Twist
22. Pokracující švih kycle – Continuous Hip Twist
23. Pokracující kruhový švih kycle – Continuous Circular Hip Twist
24. Postupová chuze ve stínovém postavení – Kiki Walks
25. Posuvné dvere – Sliding Doors
26. Laso – Rope Spinning
27. Tri trojky – Three Trees
28. Tri Alemany – Three Alemanas
29. Kader – Curl
30. Kubánské kolébky – Cuban Rocks
31. Šerm – Fencing
32. Otevrení ven vpravo a vlevo – Opening Out to Right and Left
33. Rameno k rameni – Shoulder to Shoulder
34. Spádná - Fallaway