Slowfox

1.Pérový krok - Feather Step
2.Trojkrok - Three Step
3.Otácka vpravo - Natural Turn
4.Otácka vlevo - Reverse Turn (incorporaiting Feather Finish)
5.Zavrený impetus a pérové zakoncení - Closed Impetus and Feather Finish
6.Tkán vpravo- Natural Weave
7.Tkán vravo z PP - Natural Weave from PP
8.Zmena smeru - Change of Direction
9.Základní tkán (po 4 krocích vlny vlevo)- Basic Weave (after 4 Steps of Reverse Wave)
10. Zavrený telemark- Closed Telemark
11.Otevrený telemark a pérové zavrení - Open Telemark and Feather Ending
12. Top spina- Top Spin
13.Vznosný pérový - Hover Feather
14. Vznosný telemark- Hover Telemar
15. Vznosný telemark do PP- Hover Telemark to PP
16. Telemark vpravo - Natural Telemark
17. Vznosný telemark vpravo - Natural Hover Telemark
18.Vznosné krížení- Hover Cross
19. Pokracující vznosné krížení- Extended Hover Cross
20. Otevrený telemark, otácka vpravo, výkrut mimo a pérové zakoncení - Open Telemark, Natural Turn, Outside Swivel
and Feather Ending
21. Otevrený impetus - Open Impetus
22. Tkán z PP-Weave fromPP
23. Vlna vlevo - Reverse Wave
24. Prodloužená vlna - Extended Wave
25. Rychlá otevrená vlevo - Quick Open Reverse
26. Postupová premena vpravo a tkánové zakoncení - Progressive Chassé to Right and Weave Finish
27. Twistová otácka vpravo- Natural Twist Turn
28. Zahnutý pérový do zpetného pérového - Curved Feather to Back Feather
29. Zahnutý trojkrok- Curved ThreeStep
30. Klikatina vpravo z PP- Natural Zig Zag from PP
31. Spádná otácka vlevo a vkluzná pivota - Fallaway Reverse and Slip Pivot
32.Houpavá spádná s tkánovým zakoncením - Bounce Fallaway with Weave Finish