Tango

1.Chuze- Walks
2.Postupový úkrok- Progressive Side Step
3.Postupová spojka- Progressive Link
4.Zavrená promenáda- Closed Promenade
5.Kolébková otácka - Rock Turn
6.Otevrená otácka vlevo, partnerka mimo, zavrené zakoncení - Open Reverse Turn, Partner Outside, Closed Finish
7.Otevrená otácka vlevo, partnerka vyrovnane, zavrené zakoncení - Open Reverse Turn, Partner in Line, Closed Finish
8.Korta vzad - Back Corté
9.Otevrená otácka vlevo. partnerka mimo. otevrené zakoncení - Open Reverse Turn. Partner Outside. Open Finish
10.Otevrená otácka vlevo. partnerka vyrovnane. otevrené zakoncení - Open Reverse Turn. Partner in Line. Open Finish
11.Otácka vlevo postupovým úkrokem - Progresive Side Step Reverse Turn
12.Otevrená promenáda - Open Promenade
13.Kolébky na pn a ln- LF and PF Rocks
14. Twistová otácka vpravo- Natural Twist Turn
15. Promenádní otácka vpravo- Natural Promenade Turn
16. Promenádní otáckou vpravo do kolébkové otácky- Natural Promenade Turn to Rock Turn
17. Promenádní spojka- Promenade Link
18. Ctyrkrok- Four Step
19. Ctyrkrok se slow navíc - Four Step with Extra Slow
20. Promenáda otevrená vzad - Back Open Promenade
21.Výkruty mimo- Outside Swivels
22. Spádná promenáda- Fallaway Promenade
23.Zmena ctyrkrokem- Four Step Change
24. Prítahový príklep - Brush Tap
25. Spádný ctyrkrok - Fallaway Four Step
26. Základní otácka vlevo - Basic Reverse Turn
27.Vídenská otácka vlevo- Winnese Waltz Reverse Turn
28.Obchvat- The Chase
29. Spádná otácka vlevo a vkluzná pivota - Fallaway Reverse and Slip Pivot
30. Petikrok- Five Step
31. Minipetikrok - Mini Five Step