Valčík

1.Otácka vpravo - Natural Turn
2.Otácka vlevo - Reverse Turn
3.Uzavrené zmeny vpred - Closed Forward Changes
4.Uzavrené zmeny vzad - Closed Backward Changes
5.Míjivé zmeny vpred - Passing Forward Changes
6.Míjivé zmeny vzad - Passing Backward Changes