Waltz

1.Uzavrené zmeny - Closed Changes
2.Otácka vpravo - Natural Turn
3.Otácka vlevo - Reverse Turn
4.Spinová otácka vpravo - Natural Spin Turn
5.Zášvih - Whisk
6.Premena z PP - Chasse fromPP
7.Zavrený impetus - Closed Impetus
8.Zmena výdrží - Hesitation Change
9.Zmena mimo - Outside Change
10. Korta vlevo - Reverse Corté
11. Zášvih vzad - Back Whisk
12. Základní tkán ve waltzovém taktu - Basic Weave in WT
13.Dvojspina vlevo - Double Reverse Spin
14. Pivota vlevo - Reverse Pivot
15.Krížení vpred a vzad - Forward Lock or Backward Lock
16. Postupová premena vpravo - Progressive Chasse to Right
17. Tkán z PP -Weave fromPP
18. Zavrený telemark- Closed Telemark
19. Otevrený telemark a výdrž napríc - Open Telemark and Cross Hesitation
20.Otevrený telemark a prevedení - Open Telemark and Wing
21.Otevrený impetus a výdrž napríc - Open Impetus and Cross Hesitation
22.Otevrený impetus a prevedení - Open Impetus and Wing
23. Spina mimo - Outside Spin
24. Tocené krížení - Turning Lock
25. Výdrž tažením - Drag Hesitation
26. Otevrená otácka vpravo z PP - Open Natural Turn from PP
27. Zavrené prevedení - Closed Wing
28. Tocené krížení do prava - Turning Lock to Right
29. Spádná otácka vlevo a vkluzná pivota - Fallaway Reverse and Slip Pivot
30. Vznosná korta - Hover Corté
31. Bežená spinová otácka - Running Spin Turn
32. Rychlá otevrená vlevo - Quick Open Reverse Turn
33. Spádný zášvih - Fallaway Whisk