Charakteristika tanečního sportu

     Pro skalního zastánce branek, bodů a sekund jsou společenské tance pojetí jako sportu něčím naprosto nepřijatelným. Vždyť jít si zatancovat je většinou činnost odpočinková a zábavná, často spojená s konzumací něčeho ne zcela zdravého, při níž se setkáváme s někým blízkým.
Pro tanečníky se společenské tance stávají doslova životní drogou, životním stylem. Dává jim to, co mohou nabídnout i ostatní sporty - fyzickou a psychickou námahu, kondici, poznání různých lidí, zemí, kultur, pocity vítězství i prohry. Společenské tance se ale od ostatních sportů něčím naprosto odlišují:

    Základní jednotkou, která tento sport provází, je pár. Tedy muž a žena. Tento "minitým" se sice objevuje i v řadě jiných sportů. Smíšené čtyřhry jsou ale většinou jen doplňkovými soutěžemi individuálních sportů. Tak úzká spolupráce dvou lidí se blíží až k podstatě partnerské existence a je psychicky velmi náročná.
    Druhou odlišností je, že jsou společenské tance úzce spojeny s hudbou. V řadě sportů se používá hudba jako doprovod, prostředek, který spojuje skupinu sportovců a umocňuje jejich výkon. Většinou jde spíše o synchronizaci nebo vytvoření společného rytmu. Žádné jiné sporty jako společenské tance, však nevyžadují reagovat na neznámou hudbu, na její melodii, strukturu a charakteristické prvky. V tanečním sportu je hudba především inspirací, nikoliv doprovodem tanečního výkonu.
    Třetí zásadní odlišností, kterou mají společenské tance, je způsob soutěžení. Taneční sport vyšel ze společenského tance, jehož principem je společné tančení. I v tanečním sportu tedy soutěží na parketě současně více párů. A tak, protože se jedná o ryze individuální sport, není zbaven aspektu kolektivního soupeření. To má ale i jeden nepříjemný důsledek - rozhodčí nemohou sledovat každý pár po celou dobu jeho tance a jejich rozhodnutí se tedy mohou lišit.

    Společenské tance mají i řadu dalších aspektů, které mu dávají zcela ojedinělé postavení v rodině sportů - např. důraz na správné držení těla a na celkový vzhled, na estetickou, hudební a citovou výchovu, na vztah k opačnému pohlaví, na schopnost vlastní prezentace. Lze jej provozovat v každém věku a pro každý věk má své kouzlo. Od mateřských škol, se jen tak hopsá, přes výkonnostně špičkové kategorie juniorů a dospělých, kde je možné stát se i mistrem světa, až po kategorie seniorů, kde je soutěžení spíše příležitostí ke společnému setkávání a trávení volného času.

Čerpáno z knihy "Sportovní tanec" - Petr Odstrčil

 

Latinskoamerické tance

Standardní tance

Seznam tanečních figur v omezení